Av. Ezgi Sıla Köknar Yıldırım

Köknar/Bilecik Avukatlık Danışmanlık kurucu ortağı Avukat Ezgi Sıla Köknar Yıldırım; 1988 yılında Denizli‘de doğmuş ve 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nden mezun olmuştur.
Avukat Arabulucu Ezgi Sıla Köknar Yıldırım; arabuluculuk, iş hukuku, tazminat hukuku, aile hukuku, inşaat hukuku, icra ve iflas alanlarında aktif olarak danışmanlık ve dava takibi yapmaktadır.

Avukat Arabulucu Ezgi Sıla Köknar Yıldırım 2016 yılından itibaren sicile kayıtlı ve aktif olarak; işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan (İş Hukuku) alacaklar ile haksız fiilden kaynaklanan (Aktüerya) tazminat davalarında Bilirkişilik Daire Başkanlığı Antalya Bilirkişilik Bölge Kuruluna bağlı olarak Antalya, Burdur, Denizli, Isparta il adliyelerinde bilirkişilik yapmaktadır. Yine Avukat Ezgi Sıla Köknar Yıldırım 2020 yılından itibaren Denizli İcra Dairelerinde İflas İdaresi Üyeliği görevini yürütmektedir.

Avukat Arabulucu Ezgi Sıla Köknar Yıldırım, 09.11.2021 tarihinde Arabuluculuk Siciline kaydolmuş ve arabuluculuk yetkisini almıştır. Avukat Arabulucu Ezgi Sıla Köknar Yıldırım, İnşaat Hukuku Özel Uzmanlık Alanı ve Sigorta Hukuku özel uzmanlık alanında uzman arabulucu olup,İş Hukuku, Ticaret Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında arabuluculuk faaliyetini sürdürmektedir.

Avukat Arabulucu Ezgi Sıla Köknar Yıldırım, Türkiye Barolar Birliği, Denizli Barosu ve Üniversiteler tarafından ortak yürütülen; Sakarya Üniversitesi tarafından verilen 2017 Kasım ayında İş Hukuku eğitimini,
Başkent Üniversitesi tarafından verilen 2018 Yılı Kasım ayında Konkordato Komiserliği eğitimini,
Sakarya Üniversitesi tarafından verilen 2019 Mart ayında Aktüerya Eğitimini,
Pamukkale Üniversitesi tarafından verilen 2019 Nisan ayında İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimini,
Başkent Üniversitesi tarafından verilen 2021 Yılı Ekim ayında Aktüerya Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik İleri Eğitimini tamamlamış, sertifika almaya hak kazanmış, uzmanlık alanına eklemiş ve aktif olarak hizmetlerine devam etmektedir.
Avukat Arabulucu Ezgi Sıla Köknar Yıldırım evli ve bir çocuk annesidir.

Av. Burak Bilecik

Köknar/Bilecik Avukatlık Danışmanlık kurucu ortağı Avukat Burak Bilecik; 1991 yılında Denizli‘de doğmuş ve 2015 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nden mezun olmuştur.
Avukat Arabulucu Burak Bilecik; arabuluculuk, kamulaştırma hukuku, tazminat hukuku, inşaat hukuku, icRA İflas hukuku, ticaret hukuku, banka ve finans hukuku alanlarında aktif olarak danışmanlık ve dava takibi yapmaktadır.

Avukat Arabulucu Burak Bilecik,2023 yılında Arabuluculuk Siciline kaydolmuş ve arabuluculuk yetkisini almıştır. Avukat Arabulucu Burak Bilecik; İş Hukuku, Ticaret Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında arabuluculuk faaliyetini sürdürmektedir.

Av. Elif Manaz

Köknar/Bilecik Avukatlık Danışmanlıkta çalışmasına devam eden Avukat Elif Manaz; 1995 yılında Denizli‘de doğmuş ve 2018 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nden mezun olmuştur.

Avukat Elif Manaz; yabancılar hukuku, miras hukuku, borçlar hukuku, aile hukuku, ceza hukuku, tazminat hukuku alanlarında aktif olarak danışmanlık ve dava takibi yapmaktadır.

Mehmet Yıldırım

Köknar/Bilecik Avukatlık Danışmanlıkta çalışmasına devam eden finansman ve icra departman sorumlusu Mehmet Yıldırım; 1988 yılında Denizli‘de doğmuş ve 2009 yılında hukuk alanında çalışmaya başlamış 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünden, 2016 yılında Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

Mehmet Yıldırım; araç değer kaybı ve icra dosya takibi, şirketlere özlük ve bordrolama hizmetleri ile bilirkişilik ileri hesaplama alanlarında aktif olarak danışmanlık ve destek sağlamaktadır.

Mehmet Yıldırım, Anadolu Üniversitesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen 2016 yılı Ağustos ayında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimini, Sakarya Üniversitesi tarafından verilen 2017 Kasım ayında İş Hukuku eğitimini, Sakarya Üniversitesi tarafından verilen 2018 Ocak ayında Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK İşlemleri eğitimini, Başkent Üniversitesi tarafından verilen 2021 Yılı Şubat ayında Aktüerya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimini tamamlamış, sertifika almaya hak kazanmış, uzmanlık alanına eklemiş ve aktif olarak hizmetlerine devam etmektedir.