Hesaplama

ORTAK HUKUK B?ROSU   
Kıdem
Tazminatı BRÜT
damga
vergisi
kesintisi
Kıdem Tazminatı
NET
$3,705.220.759%3,677.10 TL
İhbar
Tazminatı BRÜT
damga
vergisi
kesintisi
gelir
vergisi
kesintisi
İhbar
Tazminatı
NET
$3,903.200.759%15%$3,288.09
Ücret
Alacağı
BRÜT
ssk prim
kesintisi
işsizlik primi
kesintisi
vergi
esas
matrah
gelir
vergisi
kesintisi
damga
vergisi
kesintisi
Ücret
Alacağı
NET
$500.0014%1%$425.0015%0.759%$358.02
Net Ücret
Alacağı
Brüt Ücret
Alacağı
1,500.00 YTL2,094.86 YTL
İhbar NetBrüt İhbar
4772.125664.9097815764