7036 Kanunu

01/02/2023

7036 İş Mahkemesi Kanun

Kanun No. 7036   Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin […]
01/02/2023

659 Sayılı Kararname

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE ÖZEL BÜTÇELİİDARELERDE HUKUK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNEİLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEKarar Sayısı: KHK/659Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde […]
01/02/2023

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELKANUNU, 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR […]
01/02/2023

7036 İş Mahkemesi Kanun

Kanun No. 7036   Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin […]